Nhà hàng có hình thức thanh toán đặc biệt ở Nhật Bản

nhà hàng Nhật Bản

Nhà hàng có hình thức thanh toán đặc biệt ở Nhật Bản cho thực khách không có tiền dùng bữa trả bằng hình thức làm việc 50 phút cho nhà hàng. Nằm ở khu Chiyoda, thủ đô Tokyo, nhà hàng Mirai Shokudo phục vụ tối đa 12 thực khách vào một thời điểm nhưng chỉ … Đọc tiếpNhà hàng có hình thức thanh toán đặc biệt ở Nhật Bản